Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการส่งเสริมการเกษตร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อัตรากำลังบุคลากรในองค์การ
แผนสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ปี2558-2560
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่ลาหลวง
งานจัดเก็บรายได้
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งต่างๆ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ลาหลวง
คณะกรรมการ
วารสาร ศกบต.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตร
ภาพกิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร (เลี้ยงกุ้งก้ามกราม)... (11 มิ.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง การบริหารจัดการ การจัดเก็บ และขนขยะม... (30 เม.ย. 2562)  
ปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ภายใน และแฟกซ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง วันที่ 28... (28 มี.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้... (05 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง การจัดเก็บ และขนขยะมูลฝอย (05 มี.ค. 2562)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ... (14 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อบรรจุ... (24 ธ.ค. 2561)
ประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริก... (21 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือ... (31 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่ง... (29 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานต... (21 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือ... (10 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 256... (01 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถา... (01 ก.พ. 2561)
ประกาศ อบต.แม่ลาหลวง เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี2561 (11 ม.ค. 2561)
ประกาศ อบต.แม่ลาหลวง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ป... (11 ม.ค. 2561)
ประกาศ อบต.แม่ลาหลวง เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพย์สินซึ่งตั้งอยู่ใน... (11 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมการแปรรูปกล้วยน้ำว้า ประจำปี 2561 (10 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (26 ก.ค. 2560)
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี2560 (13 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

"วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย"... (04 ก.ค. 2562)  

26 มิถุนายน 2562 (26 มิ.ย. 2562)  

กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน ... (21 มิ.ย. 2562)  

ประชุมประชาคมระดับตำบล (06 มิ.ย. 2562)

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อม... (05 มิ.ย. 2562)

เมื่อต้องอยู่ในพื้นที่มีห... (12 เม.ย. 2562)

โคงการ 7 วันอันตราย (11 เม.ย. 2562)

ดำหัวผู้สูงอายุ 62 (10 เม.ย. 2562)

ติดตามผลการจัดบริการดูแลร... (18 มี.ค. 2562)

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไ... (15 มี.ค. 2562)

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักย... (14 มี.ค. 2562)

ประชุมพนักงานองค์การบริหา... (13 มี.ค. 2562)

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ... (13 มี.ค. 2562)

นายอำเภอแม่ลาน้อย ตรวจเยี... (12 มี.ค. 2562)

ติดตามผลการจัดบริการดูแลร... (12 มี.ค. 2562)

รณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ตำบล... (11 มี.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ล... (05 มี.ค. 2562)

รณรงค์ เลิกใช้พลาสติกหุ้ม... (15 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ล... (05 ก.พ. 2562)

งานกีฬาพนักงานท้องถิ่น อำ... (05 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิว... (26 ก.ค. 2562)  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง (01 ต.ค. 2561)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้... (10 ม.ค. 2561)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแม่สุ หมู... (09 ม.ค. 2561)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง การจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้... (09 ม.ค. 2561)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยไก่ป่า ด้วยวิธ... (07 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแม่สุ ด้วยวิธีประก... (07 ธ.ค. 2560)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (01 ต.ค. 2560)
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.2จุด ม.7 บ้านสันติพัฒนา (15 ก.ย. 2560)
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. 20จุด ม.8 บ้านทุ่งป่าคา (15 ก.ย. 2560)
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. 9จุด ม.2 บ้านแม่สุ (15 ก.ย. 2560)
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. 4จุด ม.6 บ้านห้วยไก่ป่า (15 ก.ย. 2560)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไถปรับเกลี่ยถนนดิน5จุด ม.4 บ้านห้วยกู่ป๊ะ (15 ก.ย. 2560)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไถปรับเกลี่ยถนนดิน ม.9 บ้านสุขใจ (15 ก.ย. 2560)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไถปรับเกลี่ยถนนดิน ม.3 บ้านห้วยกองเป๊าะ (15 ก.ย. 2560)
โครงการต่อเติมผนังกั้นน้ำกัดเซาะถนนลำห้วยข้างบ้านนายตอง ม.5 บ้านสันติสุข (15 ก.ย. 2560)
โครงการขุดลอกลำห้วยแม่เหว่ย ม.1 บ้านแม่ลาหลวง (15 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สรุปผลการประม... (16 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สรุปผลการประม... (16 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สรุปผลการประม... (16 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดแม่ลาหลวง (01 ต.ค. 2556)  
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
เลขที่ 88/1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์ : 053-685455,053-685056  โทรสาร : 053-685455ต่อ107  
งานป้องกันสาธารณภัย 053-685453
อีเมล์ : admin@maelaluang.go.th


www.maelaluang.go.th