Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการส่งเสริมการเกษตร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อัตรากำลังบุคลากรในองค์การ
แผนสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ปี2558-2560
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่ลาหลวง
งานจัดเก็บรายได้
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ลาหลวง
คณะกรรมการ
วารสาร ศกบต.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตร
ภาพกิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (26 ก.ค. 2560)  
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี2560 (13 ก.ค. 2560)  
ผลการประกวดโครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 (03 ก.ค. 2560)  
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (02 มิ.ย. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (09 พ.ค. 2560)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (22 ก.พ. 2560)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดสถานที่ดำเนิน... (15 ก.พ. 2560)
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (31 ม.ค. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (26 ม.ค. 2560)
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (12 ต.ค. 2559)
ลงทะเบียนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ2561 (12 ต.ค. 2559)
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (07 ก.ย. 2559)
ผลการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน (07 ก.ย. 2559)
ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2559 (12 ก.ค. 2559)
ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีพ.ศ.2559 (12 ก.ค. 2559)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน2559 (12 ก.ค. 2559)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ลาหลวง (22 มิ.ย. 2559)
ผลการพิจารณาการประมูลให้เช่าอาคารบริเวณจุดชมวิว อบต.แม่ลาหลวง (16 มิ.ย. 2559)
ประมูลให้เช่าอาคารในบริเวณจุดชมวิวตำบลแม่ลาหลวง (25 พ.ค. 2559)
ประมูลให้เช่าอาคารในบริเวณจุดชมวิวตำบลแม่ลาหลวง (25 พ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การสร้างความสามัคคีปรองด... (09 ส.ค. 2560)  

กิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครง... (07 ส.ค. 2560)  

งานวันเด็ก ปี2560 (16 มี.ค. 2560)  

โครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัค... (07 ก.ย. 2559)

ร่วมกับปรับสภาพแวดล้อมที่... (30 ส.ค. 2559)

โครงการปลูกวันแม่เก็บเกี่... (25 ส.ค. 2559)

งานพัฒนาชุมชน>การแต่งตั้ง... (18 ส.ค. 2559)

อบต.แม่ลาหลวง ร่วมกับ เข... (10 ส.ค. 2559)

อบต.แม่ลาหลวง ได้รับรางวั... (05 ส.ค. 2559)

วันนี้ชาว อบต.แม่ลาหลวง ไ... (29 ก.ค. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ล... (21 ก.ค. 2559)

โครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนค... (01 ก.ค. 2559)

โครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนค... (01 ก.ค. 2559)

กิจกรรม (15 ก.พ. 2559)

อบต.แม่ลาหลวงสัญจรพบประชา... (05 ก.พ. 2559)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2... (21 ม.ค. 2558)

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เ... (12 ธ.ค. 2557)

งานวันลอยกระทง ปี ๒๕๕๗ (19 พ.ย. 2557)

วันพ่อแห่งชาติ (11 ธ.ค. 2556)

โครงการปลูกป่าต้นไม้ (13 ส.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.2จุด ม.7 บ้านสันติพัฒนา (15 ก.ย. 2560)  
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. 20จุด ม.8 บ้านทุ่งป่าคา (15 ก.ย. 2560)  
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. 9จุด ม.2 บ้านแม่สุ (15 ก.ย. 2560)  
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. 4จุด ม.6 บ้านห้วยไก่ป่า (15 ก.ย. 2560)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไถปรับเกลี่ยถนนดิน5จุด ม.4 บ้านห้วยกู่ป๊ะ (15 ก.ย. 2560)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไถปรับเกลี่ยถนนดิน ม.9 บ้านสุขใจ (15 ก.ย. 2560)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไถปรับเกลี่ยถนนดิน ม.3 บ้านห้วยกองเป๊าะ (15 ก.ย. 2560)
โครงการต่อเติมผนังกั้นน้ำกัดเซาะถนนลำห้วยข้างบ้านนายตอง ม.5 บ้านสันติสุข (15 ก.ย. 2560)
โครงการขุดลอกลำห้วยแม่เหว่ย ม.1 บ้านแม่ลาหลวง (15 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สรุปผลการประม... (16 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สรุปผลการประม... (16 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สรุปผลการประม... (16 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สรุปผลการประม... (16 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สรุปผลการประม... (16 ส.ค. 2560)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำหมู่บ้าน หมู่9 บ้านสุขใจ ตำบลแม่ลาหลวง (06 มี.ค. 2560)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9 บ้านสุขใจ ตำบลแม่ลาหลวง (06 มี.ค. 2560)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าป่าช้า หมู่8 บ้านทุ่งป่าคา ตำ... (06 มี.ค. 2560)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านสันติสุข ตำบลแม่ลา... (06 มี.ค. 2560)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านห้วยกองเป๊าะ ตำบลแม่ลาหลวง... (06 มี.ค. 2560)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2 บ้านแม่สุ ตำบลแม่ลาหลวง (06 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดแม่ลาหลวง (01 ต.ค. 2556)  
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
เลขที่ 88/1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์ : 053-685455,053-685056  โทรสาร : 0-0000-0000  
งานป้องกันสาธารณภัย 053-685453
อีเมล์ : admin@maelaluang.go.th


www.maelaluang.go.th