ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
764
เดือนที่แล้ว
1,664
ปีนี้
8,642
ปีที่แล้ว
17,340
ทั้งหมด
139,611
ไอพี ของคุณ
3.215.79.116
-:- ขอความอนุเคราะห์ ปชพ.การรับโอน(ย้าย) พนง. ส่วนตำบลเพื่อบรรจุแต่งตั้งในสายงานที่ว่าง 
-:- ประชาสัมพันธ์ ชำระภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อน มิถุนายน 2564นี้นะคะ  
-:- ประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น 2564 ทั่วประเทศ หากมีการทุจริต เรียกรับเงิน แอบอ้าง  
-:- ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานในประเภทวิชาการ 
-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2564 
-:- รวมผลงานสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกันโรค COVID-19 
-:- การประเมินตนเองตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกัน COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ 
-:- แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่ม 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนง.ส่วนตำ 
-:- ประการผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่
เมื่อวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ได้จัดโครงการ อบต.แม่ลาหลวงสัญจรเพื
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ปร
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ได้จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมตามแผนปฎิบัติ
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมและการฝึกอบรมอาชีพการเลี้ยงปลาดุก ในบ่อซีเมนต์ วันที่ 1- 3 ธันวาคม 2563 ณ อบ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแม่สุ หมู่2 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา


  วัดแม่ลาหลวง
   วังปลา
    จุดชมวิว


    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ