ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
964
เดือนที่แล้ว
3,165
ปีนี้
35,155
ปีที่แล้ว
30,044
ทั้งหมด
218,187
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศอบต.แม่ลาหลวง เรื่อง ประมวลจริยธรรม22 ก.พ. 2565
2ประกาศอบต.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราช(1)22 ก.พ. 2565
3ประกาศอบต.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราช22 ก.พ. 2565
4ข้อบังคับอบต.แม่ลาหลวงว่าด้วยจรรยาข้าราช22 ก.พ. 2565
5ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งท14 ก.ค. 2563
6แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน14 ก.ค. 2563
7ประมวลจินธรรมข้าราชการและพนักงาน14 ก.ค. 2563
8ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น14 ก.ค. 2563
9รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 256314 ก.ค. 2563

1