ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
2,857
เดือนที่แล้ว
1,697
ปีนี้
2,857
ปีที่แล้ว
30,044
ทั้งหมด
185,889
ไอพี ของคุณ
3.222.251.91

ลำดับรายการวันที่
1รับโอนพนักงานส่วนตำบล1 ธ.ค. 2564
2หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ15 ก.ย. 2564
3หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 215 ก.ย. 2564
4หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการ15 ก.ย. 2564
5หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน15 ก.ย. 2564
6แต่งตั้งพนักงานครู ตำแหน่งครู ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินฯเพื่อให้มีวิทยาฐานะชำนาญการ27 ก.ค. 2563
7ประกาศ_หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างครั้งที23 มิ.ย. 2563
8ประกาศหลักเกณฑ์ผลการปฏิบัติงาน-ครั้งที่-2-256323 มิ.ย. 2563
9คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง23 มิ.ย. 2563
10ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลกรทางการศึกษา-ครั้งที่-2-256323 มิ.ย. 2563
11ประกาศแนวทางการติดตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน อบต.แม่ลาหลวง22 มิ.ย. 2563
12แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง Work From Home20 เม.ย. 2563
13เลื่อนและแต่งตั้ง พนง.ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น6 ม.ค. 2563
14เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น6 ม.ค. 2563
15เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น4 ธ.ค. 2562
16เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น4 ก.ค. 2562

1