ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
964
เดือนที่แล้ว
3,165
ปีนี้
35,155
ปีที่แล้ว
30,044
ทั้งหมด
218,187
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251

ลำดับรายการวันที่
1รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง16 ต.ค. 2566
2กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.แม่ลาหลวง11 ต.ค. 2566
3แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล งป.2567-256911 ต.ค. 2566
4แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปง.2567-256911 ต.ค. 2566
5ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10 พ.ค. 2566
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ18 เม.ย. 2566
7แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/25669 มี.ค. 2566
8แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/25667 มี.ค. 2566
9ขอความอนุเคราะห์ ปชพ.รับโอนพนักงานส่วนตำบล10 ก.พ. 2566
10แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/25669 ม.ค. 2566
11การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน การของประชาชนในกา5 ม.ค. 2566
12คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด/ผอ.กองคลัง8 ธ.ค. 2565
13แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/256616 พ.ย. 2565
14ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง1 พ.ย. 2565
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่องรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 28 ต.ค. 2565
16การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทว3 ส.ค. 2565
17คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัด26 พ.ค. 2565
18คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง26 พ.ค. 2565
19รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
20ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง พ.ศ.๒๕๖๕21 ก.พ. 2565

1 2 3   >>  >|