ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
964
เดือนที่แล้ว
3,165
ปีนี้
35,155
ปีที่แล้ว
30,044
ทั้งหมด
218,187
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251

1
ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง  ประจำปีงบประมาณ 2567,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง โดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ลาหลวง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข/หน่วยงานอื่น/กลุ่มหรือองค์กรประชาขน ร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข ตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและด้านการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก เสนอโครงการ/กิจกรรม ได้ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลบ้านกวาง เพื่อที่จะดำเนินการพิจารณาจัดทำแผนงานและสนับสนุนงบประมาณ ต่อไป 

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2566
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

17 ตุลาคม 2566

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (1 รายการ)