ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
888
เดือนที่แล้ว
2,252
ปีนี้
17,213
ปีที่แล้ว
22,019
ทั้งหมด
170,201
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232

1
กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพ ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th
11 ตุลาคม 2564

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตำบลแม่ลาหลวง พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริห,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตำบลแม่ลาหลวง พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงจัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564

20 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่น พัฒนาบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน(น้ำลา) จิตอาสาพัฒนาสร้างฝ่ายชะลอความชุมชื้น ณ บริเวณใต้สะพานห้วยแม่ลาหลวง

16 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ได้จัดโครงการ อบต.แม่ลาหลวงสัญจรเพื,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

เมื่อวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ได้จัดโคงการ อบต.แม่ลาหลวงสัญจร 9 หมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมประชาคม จัดทำแผน ชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2566-2670

16 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบรถสามล้อชนิดโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 3 คัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง อำเภออแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

04 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ปร,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ในพื้นที่หย่อมบ้านห้วยโกป๊ะ ตำบลแม่ลาหลวง โดยชมรมพนักงานส่วนตำบล อำเภอแม่ลาน้อย

03 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ได้จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมตามแผนปฎิบัติ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ได้จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมตามแผนปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

11 มกราคม 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมและการฝึกอบรมอาชีพการเลี้ยงปลาดุก  ในบ่อซีเมนต์ วันที่ 1- 3 ธันวาคม 2563 ณ อบ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมและการฝึกอบรมอาชีพการเลี้ยงปลาดุก
ในบ่อซีเมนต์ วันที่ 1- 3 ธันวาคม 2563 ณ อบต.แม่ลาหลวง โดยกิจกรรมนี้ทางชมรมผู้สูงอายุและงานพัฒนาชุมชนร่วมกันดำเนินการ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผุ้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

04 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.แม่ลาหลวงขอแสดง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.แม่ลาหลวงขอแสดงความยินดีกับ นายช่างชาตรี เวชกิจ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าผาปุ้ม

30 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.แม่ลาหลวงขอแสดง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.แม่ลาหลวงขอแสดงความยินดีกับ คุณคณนันท์ ชันวัฒนศักดิ์ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.แม่โถ 

15 ตุลาคม 2563

งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ลาหลวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7และส,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ลาหลวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7และสมาชิกอบต.หมู่ที่7 ดำเนินการมอบบ้านผู้สูงอายุให้กับนายบุญธรรม เอื้องดอยคำ ที่บ้านสันติพัฒนาหมู่ที่7 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2563

22 กันยายน 2563

ในวันที่ 22 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจิตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

ในวันที่ 22 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจิตอาสา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

22 กันยายน 2563

ในวันที่  2 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะกลุ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

ในวันที่ 2 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลแม่ลาหลวง ณ.ศาลาประชาคมบ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่6

02 กันยายน 2563

ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงงจัดกิจกรรมพิธีเปิดป้ายธนคารเวลาตำบลแม่ลาหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงงจัดกิจกรรมพิธีเปิดป้ายธนคารเวลาตำบลแม่ลาหลวงและจัดการประชุมสร้างความเข้าใจเพื่อรอรับการดำเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลแม่ลาหลวงปีงบประมาณ2563

29 กรกฎาคม 2563

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงจัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

15 กรกฎาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (41 รายการ)