ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
888
เดือนที่แล้ว
2,252
ปีนี้
17,213
ปีที่แล้ว
22,019
ทั้งหมด
170,201
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบสำรวจความพึงพอใจ 22 มิ.ย. 2563สำนักปลัดDownload
คำร้องทั่วไป 9 เม.ย. 2563สำนักปลัดDownload
แจ้งความประสงค์ซ้อมรถยนต์ส่วนกลาง 9 เม.ย. 2563สำนักปลัดDownload
บันทึกชี้แจงข้อเท็จจริงพนักงานส่วนตำบล 9 เม.ย. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องข้อมูลข่าวสารของราชการ 9 เม.ย. 2563สำนักปลัดDownload
แบบใบยกเลิกวันลา 9 เม.ย. 2563สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์หนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป 9 เม.ย. 2563สำนักปลัดDownload
แบบสอบถามความพึงพอใจ 9 เม.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ใบ ลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร 9 เม.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ใบแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านรถกระจายเสียง 9 เม.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ใบเบิกพัสดุ 9 เม.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ใบอนุญาติขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 9 เม.ย. 2563สำนักปลัดDownload
รายละเอียดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อ 9 เม.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ใบลาพักผ่อน 9 เม.ย. 2563สำนักปลัดDownload
หนังสือมอบอำนาจ 9 เม.ย. 2563สำนักปลัดDownload
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลหรืออุปการะคนพิการ 9 เม.ย. 2563สำนักปลัดDownload
คำขออนุญาติก่อสร้างอาคา ดัดเแลงอาคารหรือรื้อถอดอาคาร 9 เม.ย. 2563กองช่างDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 เม.ย. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 เม.ย. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 เม.ย. 2563สำนักปลัดDownload
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1