ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,893
ปีนี้
14,073
ปีที่แล้ว
22,019
ทั้งหมด
167,061
ไอพี ของคุณ
3.238.125.76

ลำดับรายการวันที่
1เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 224 มิ.ย. 2565
2ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2.256524 มิ.ย. 2565
3ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2.256523 มิ.ย. 2565
4ประกาศงานกิจการสภาว่าด้วยการประมวลคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น8 มิ.ย. 2565
5ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/25656 มิ.ย. 2565
6เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง สมัยแรก งป.256530 ธ.ค. 2564
7ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง สมัย แรก ปจ.256530 ธ.ค. 2564
8รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 1. 645 พ.ย. 2564
9เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ 1.6423 ก.ย. 2564
10ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1.6423 ก.ย. 2564
11ขอความอนุเคราะห์ ปชพ.การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1.6423 ก.ย. 2564
12รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3.2.6417 ส.ค. 2564
13เชิญประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3.2.649 ส.ค. 2564
14ขอความอนุเคราะห์ ปชพ.การเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ที่3.2.649 ส.ค. 2564
15ขอส่งสำเนาประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3.2.646 ส.ค. 2564
16ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่ 3.2.646 ส.ค. 2564
17รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3.1.646 ส.ค. 2564
18ขอความอนุเคราะห์ปชพ.การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3.642 ส.ค. 2564
19ขอส่งสำเนาประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3.127 ก.ค. 2564
20ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.แม่ลาหลวง สมัยที่ 3.6427 ก.ค. 2564

1234  >> >|