ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,576
เดือนที่แล้ว
2,087
ปีนี้
12,450
ปีที่แล้ว
51,776
ทั้งหมด
126,079
ไอพี ของคุณ
34.205.93.2

ลำดับรายการวันที่
1ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 256313 ส.ค. 2563
2หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 256313 ส.ค. 2563
3ขอส่งสำเนาประกาศประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 256312 ส.ค. 2563
4ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 25637 ส.ค. 2563
5หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 25637 ส.ค. 2563
6ขอส่งสำเนาประกาศประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 256329 ก.ค. 2563
7ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 25638 มิ.ย. 2563
8หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 25638 มิ.ย. 2563
9ขอส่งสำเนาประกาศประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 256329 พ.ค. 2563
10รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.256328 ก.พ. 2563
11การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256414 ก.พ. 2563
12ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 256311 ก.พ. 2563
13หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 256311 ก.พ. 2563
14ขอส่งสำเนาประกาศประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 256328 ม.ค. 2563
15รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.25626 ม.ค. 2563
16หนังสือส่งประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 256226 ธ.ค. 2562
17รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.256220 ส.ค. 2562
18รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.256214 ส.ค. 2562
19หนังสือส่งประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 256213 ส.ค. 2562
20หนังสือส่งประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 256212 ส.ค. 2562

12  >> >|