ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
1,126
เดือนที่แล้ว
1,388
ปีนี้
1,126
ปีที่แล้ว
17,340
ทั้งหมด
132,095
ไอพี ของคุณ
3.232.96.22

ลำดับรายการวันที่
1 เพื่อสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล25 พ.ค. 2563
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนา25 พ.ค. 2563
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนา25 พ.ค. 2563
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนา25 พ.ค. 2563
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนา25 พ.ค. 2563
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนา25 พ.ค. 2563
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนา25 พ.ค. 2563
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนา25 พ.ค. 2563
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน16 เม.ย. 2563
10 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร7 เม.ย. 2563
11คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารอ2 เม.ย. 2563
12คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค30 ธ.ค. 2558

1