ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
888
เดือนที่แล้ว
2,252
ปีนี้
17,213
ปีที่แล้ว
22,019
ทั้งหมด
170,201
ไอพี ของคุณ
18.208.126.232

ลำดับรายการวันที่
1การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทว3 ส.ค. 2565
2คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัด26 พ.ค. 2565
3คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง26 พ.ค. 2565
4รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
5ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง พ.ศ.๒๕๖๕21 ก.พ. 2565
6ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง สมัย แรก ปจ.256530 ธ.ค. 2564
7ประกาศ เรื่อง ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256427 ธ.ค. 2564
8ขอความอนุเคราะห์ ปชพ.การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง19 ก.ค. 2564
9การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง16 ก.ค. 2564
10ประกาศ เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒ25 มิ.ย. 2564
11ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 24 มิ.ย. 2564
12แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง7 พ.ค. 2564
13ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่่านการคัดเลือกประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานในป22 เม.ย. 2564
14ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่่านการคัดเลือกประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานในป22 เม.ย. 2564
15ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 11 เม.ย. 2564
16ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการส15 ม.ค. 2564
17คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตของ2 ธ.ค. 2563
18ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1 ต.ค. 2563
19ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม1 ต.ค. 2563
20ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2563

123  >> >|