ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,366
เดือนที่แล้ว
1,971
ปีนี้
1,366
ปีที่แล้ว
22,019
ทั้งหมด
154,354
ไอพี ของคุณ
52.23.215.230

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง สมัย แรก ปจ.256530 ธ.ค. 2564
2ประกาศ เรื่อง ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256427 ธ.ค. 2564
3ขอความอนุเคราะห์ ปชพ.การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง19 ก.ค. 2564
4การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง16 ก.ค. 2564
5ประกาศ เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒ25 มิ.ย. 2564
6ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 24 มิ.ย. 2564
7แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง7 พ.ค. 2564
8ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่่านการคัดเลือกประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานในป22 เม.ย. 2564
9ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่่านการคัดเลือกประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงานในป22 เม.ย. 2564
10ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 11 เม.ย. 2564
11ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการส15 ม.ค. 2564
12คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตของ2 ธ.ค. 2563
13ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1 ต.ค. 2563
14ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม1 ต.ค. 2563
15ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2563
16ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 ต.ค. 2563
17ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน1 ต.ค. 2563
18ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ต.ค. 2563
19ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต1 ต.ค. 2563
20ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้อง1 ต.ค. 2563

123  >> >|