ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
2,269
เดือนที่แล้ว
2,152
ปีนี้
20,746
ปีที่แล้ว
22,019
ทั้งหมด
173,734
ไอพี ของคุณ
34.229.63.215

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งแต่งตั้งพนง.ส่วนตำบลรักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง20 ก.ค. 2565
2ประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ที่มีลักษณะงานที่พิเศษ27 มิ.ย. 2565
3ประกาศกำหนดงานที่เสี่ยงต่อสุขภาพและกำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัต27 มิ.ย. 2565
4การกำหนดงานแและหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกองการศึกษา14 มิ.ย. 2565
5ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.แม่ลาหลวง8 มิ.ย. 2565
6แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลแม่ลาหลวงรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด8 มิ.ย. 2565
7การรับโอนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล8 มิ.ย. 2565
8ให้โอนย้ายพนักงานส่วนตำบล8 มิ.ย. 2565
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถ26 พ.ค. 2565
10ข้อบังคับการบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการส่วนท้องถิ่น26 พ.ค. 2565
11ประกาศประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ พนง. ครั้งที่ 1 6526 พ.ค. 2565
12ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามาตรฐานทางจริยธรรมของ อบต.แม่ลาหลวง26 พ.ค. 2565
13ประกาศ เรื่องกำชับการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรในสังกัดตำบลแม่ลาหลวง26 พ.ค. 2565
14ประกาศ เรื่องฐานทางจริยธรรมของะนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.แม่ลาหลวง26 พ.ค. 2565
15คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัด26 พ.ค. 2565
16คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง26 พ.ค. 2565
17ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566) ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 223 พ.ค. 2565
18กำชับการประพฤติปฏิบัติตนของบุลากรในสังกัดตำบลแม่ลาหลวง22 ก.พ. 2565
19ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง กำชับการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรใน30 มิ.ย. 2563

1