ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,576
เดือนที่แล้ว
2,087
ปีนี้
12,450
ปีที่แล้ว
51,776
ทั้งหมด
126,079
ไอพี ของคุณ
34.205.93.2

นายธิมงคล วารินต๊ะ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนรักษาการหัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวผ่องพรรณ อารยะบุตร
นักทรัยากรบุคคล


นางสุพรรณี เอี่ยมดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวฐิตวันต์ เกสรกระจาย
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวแสงดาว พรรณาไพร
นักวิชาการสาธารณสุข


นาย ศรัณญู ทานา
เจ้าพนักงานธุรการ


ส.อ.ฐาปนพงค์ กันฑศรีมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายอาคม วิเศษไพร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณ


นางสาวแรมจันทร์ กวานจำ
พนักงานจ้างทั่วไป งานวิเคราะห์


นายการัณย์ พิริยะเดชากุล
พนักงานขับรถขยะ


นายไชยา เลิศราวี
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ


นาย ธงชัย เลิศฤกษ์เจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป (ประจำรถขยะ )


นายนิรันดร์ ฌานดินแดง
พนักงานจ้างทั่วไปพนักงานขับรถ


นาย พีรพล ยืนยงโชติขันติ
ผู้มีทักษะปฏิบัติงานรถขยะ


นายสมนึก โชคประสิทธิ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายแสงโสม วงษ์เชิดศักดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป(รถกู้ชีพ)


นาย อรุณ กรรณิกา
พนักงานขับรถ


นายอักษร คำพร
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ


นายเอกรัตน์ รักรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป(ฝ่ายป้องกัน)