ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,893
ปีนี้
14,073
ปีที่แล้ว
22,019
ทั้งหมด
167,061
ไอพี ของคุณ
3.238.125.76

นางสาวประไพพิศ กิ่งแก้วเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายธิมงคล วารินต๊ะ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน


นางสาวฐิตวันต์ เกสรกระจาย
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวแสงดาว พรรณาไพร
นักวิชาการสาธารณสุข


ส.อ.ฐาปนพงค์ กันฑศรีมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายอาคม วิเศษไพร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณ


นางสาวแรมจันทร์ กวานจำ
พนักงานจ้างทั่วไป งานวิเคราะห์


นายการัณย์ พิริยะเดชากุล
พนักงานขับรถขยะ


นายไชยา เลิศราวี
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ


นาย ธงชัย เลิศฤกษ์เจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป (ประจำรถขยะ )


นายนิรันดร์ ฌานดินแดง
พนักงานจ้างทั่วไปพนักงานขับรถ


นาย พีรพล ยืนยงโชติขันติ
ผู้มีทักษะปฏิบัติงานรถขยะ


นายสมนึก โชคประสิทธิ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายแสงโสม วงษ์เชิดศักดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป(รถกู้ชีพ)


นาย อรุณ กรรณิกา
พนักงานขับรถ


นายเอกรัตน์ รักรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป(ฝ่ายป้องกัน)