แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
9
เดือนนี้
74
เดือนที่แล้ว
0
ปีนี้
50,143
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
111,996
ไอพี ของคุณ
3.209.80.87
นายอุทัย ตันป้อม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง


นางสาวบุษกร ดวงเพ็ชร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงหัวหน้าสำนักปลัด


นาง สุพรรณี เอี่ยมดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวฐิตวันต์ เกสรกระจาย
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวแสงดาว พรรณาไพร
นักวิชาการสาธารณสุข


นาย ศรัณญู ทานา
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาว นงคราญ ยานะกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ส.อ.ฐาปนพงค์ กันฑศรีมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายอาคม วิเศษไพร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณ


นางสาวแรมจันทร์ กวานจำ
พนักงานจ้างทั่วไป งานวิเคราะห์


นายการัณย์ พิริยะเดชากุล
พนักงานขับรถขยะ


นาย เจตน์ ประจักร์เมธี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


นายเจริญ ปองพานิชย์พัฒนา
พนักงานจ้างเหมา(เก็บขยะ)


นายไชยา เลิศราวี
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ


นาย ธงชัย เลิศฤกษ์เจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป (ประจำรถขยะ )


นายนิรันดร์ ฌานดินแดง
พนักงานจ้างทั่วไปพนักงานขับรถ


นาย พีรพล ยืนยงโชติขันติ
ผู้มีทักษะปฏิบัติงานรถขยะ


นายวิเชียร นิรันเกษม
พนักงานจ้างเหมา(งานป้องกัน


นายศุภชัย รักรัตน์
พนักงานจ้างเหมา งานป้องกัน


นายสมนึก โชคประสิทธิ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายสาธิต เกษมรัตนพร
พนักงานจ้างเหมา (เก็บขยะ)


นายสุรเดช เกษมรัตนพร
พนักงานจ้างเหมา(งานป้องกัน)


นายแสงโสม วงษ์เชิดศักดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป(รถกู้ชีพ)


นาย อรุณ กรรณิกา
พนักงานขับรถ


นายอักษร คำพร
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ


นายเอกรัตน์ รักรัตน์นาง เกตศรี พูลวานิช
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวพัชนุพร ปัจโย
พนักงานจ้างเหมางาน สสส


นายดนุภพ สุจา
พนักงานจ้างเหมา งานบุคคล


นายธำรงค์ศีลป์ จอมโยธิน
พนักงานจ้างเหมา (ศูนย์ถ่ายทอด)