ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,366
เดือนที่แล้ว
1,971
ปีนี้
1,366
ปีที่แล้ว
22,019
ทั้งหมด
154,354
ไอพี ของคุณ
52.23.215.230

1
วันที่ 4 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนนตำบล ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

วันที่ 4 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนนตำบล ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565ซึ่งได้ให้ นายเชิดศักดิ์ นักรบดอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงแถลงนโยบายในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนนตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ในวารของการดำรงตำแหน่งอีก 4 ปี ข้างหน้า ตามกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

07 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงได้จัดให้มีการประชุมสภาสมั,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงได้จัดให้มีการประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2565 ซึ่งให้นายเชิดศักดิ์นักรบดอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง แถลงนโยบายต่อสภารวมทั้งพิจารณาข้อราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโบชน์ต่อการพัฒราตำบลแม่ลาหลวง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

05 มกราคม 2565

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

27 ธันวาคม 2564

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

27 ธันวาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)

07 ธันวาคม 2564

ประกาศ ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

ประกาศ ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลแม่ลาหลวง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

03 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวีดีโอ (Viral Clip Video และคำขวัญ (Slogan) การณรงค์สร้างกระแสสังคม  งาน ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

ประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวีดีโอ (Viral Clip Video และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week)ปี2564

21 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยให้แก่เด็กและเยาวชน

21 ตุลาคม 2564

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

08 ตุลาคม 2564

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

08 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

06 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

จัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวงและนายกองคืการบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

05 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.แม่ลาหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th
04 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. สมาชิก อบต.แม่ลาหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th

วันที่ 11 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2564 

04 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง อบต.แม่ลาหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง,maelaluang.go.th
04 ตุลาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (116 รายการ)