ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 053-685455, 053-685456 , แฟกซ์ 053-685455 ต่อ 107  งานป้องกันสาธารณภัย โทร. 053-685453

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
1,826
เดือนที่แล้ว
1,692
ปีนี้
5,569
ปีที่แล้ว
51,776
ทั้งหมด
119,198
ไอพี ของคุณ
18.206.187.81ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนก่อนประถมศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

25 พฤษภาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อการทำธุรกรรมการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

25 พฤษภาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อะุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

25 พฤษภาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อตติดต่อขอใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ การขอใบอนุญาติจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

25 พฤษภาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการลงทะเบียนและยืนคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

25 พฤษภาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยืนคำขอรับเบี้ยความพิการในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

25 พฤษภาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการสงเคราะหืเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสืในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

25 พฤษภาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

25 พฤษภาคม 2563

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

???? ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563

▪️ มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 96 ราย

▪️ พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 29 ราย

- กลุ่ม 1 เป็นผู้มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 14 ราย (ในจำนวนนี้เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว 6 ราย / พบผู้ป่วยที่จังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, ภูเก็ต, ชุมพร, กรุงเทพฯ)

- กลุ่ม 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 5 ราย

- กลุ่ม 3 ยืนยันพบเชื้อ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 10 ราย

▪️ วันนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย

- รายที่ 1 เป็นชายสัญชาติมาเลเซีย อายุ 55 ปี อาชีพไกด์ทัวร์ ไม่มีโรคประจำตัว มีประวัติเสี่ยงคือ เป็นไกด์ทัวร์ไปประเทศจอร์เจีย และมีลูกทัวร์เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี ด้วยอาการไอ มีเสมหะ หายใจลำบาก เหนื่อย เสียชีวิตวันที่ 14 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 44)

- รายที่ 2 เป็นหญิงไทย อายุ 35 ปี มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ประวัติเสี่ยง คือ แฟนทำงานในสถานบันเทิงที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 (แต่แฟนตรวจไม่พบเชื้อ) เข้ารับรักษาครั้งแรกเป็นผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ด้วยอาการไอ เหนื่อย และกลับมารักษาอีกครั้ง ด้วยอาการไอ เหนื่อย เจ็บคอ มีเสมหะ หายใจลำบาก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตวันที่ 15 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 45)

- รายที่ 3 เป็นชายไทย อายุ 37 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไปและขับรถแบคโฮ มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วน ประวัติเสี่ยง คือ ภรรยาเคยทำงานเป็นพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เข้ารับรักษาครั้งแรกที่คลินิกแห่งหนึ่ง ด้วยอาการไข้สูง ร่วมกับทอนซิลอักเสบ และเข้ารับรักษาที่คลินิกอีก 5 ครั้ง จากนั้นจึงเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยอาการไข้ วูบ หน้ามืด แพทย์ทำการกู้ชีพและใส่ท่อช่วยหายใจ ผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกพบปอดอักเสบ เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตวันที่
15 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 46)

▪️ ยอดผู้ป่วยสะสม 2,672 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,033 ราย กลับบ้านแล้ว 1,593 ราย และมีผู้เสียชีวิต 46 ราย

17 เมษายน 2563

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน งดจำหน่ายสุรา ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 16.00น. ถึง วันที่ 16 เมษายน 2563. เวลา 24.00 น.

13 เมษายน 2563

ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์

13 เมษายน 2563

ประกาศ กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีพิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙)

13 เมษายน 2563

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

03 เมษายน 2563

ความรับผิดชอบของคน...เพียง 1 คน
จำเป็นแค่ไหนในเวลานี้ ✳️

02 เมษายน 2563

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ฉบับที่ 3)

01 เมษายน 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (43 รายการ)