Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการส่งเสริมการเกษตร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
อัตรากำลังบุคลากรในองค์การ
แผนสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ปี2558-2560
รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่ลาหลวง
งานจัดเก็บรายได้
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ลาหลวง
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งต่างๆ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ลาหลวง
คณะกรรมการ
วารสาร ศกบต.
ถาม-ตอบ ปัญหาเกษตร
ภาพกิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ก.ค. 2562
ถึง
05 ส.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร Cape Seal ชั้นพื้นทางเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางหนองผักเผ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ต.ค. 2561
ถึง
30 ก.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง แผนจัดซื้อจัดจ้าง
10 ม.ค. 2561
ถึง
00 00 543
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยไก่ป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
09 ม.ค. 2561
ถึง
09 ม.ค. 2561
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง การจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแม่สุ หมู่2
09 ม.ค. 2561
ถึง
09 ม.ค. 2561
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแม่สุ หมู่2
07 ธ.ค. 2560
ถึง
20 ธ.ค. 2560
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแม่สุ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ธ.ค. 2560
ถึง
20 ธ.ค. 2560
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยไก่ป่า ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ต.ค. 2560
ถึง
31 ต.ค. 2561
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
15 ก.ย. 2560
ถึง
15 ก.ย. 2560
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง โครงการขุดลอกลำห้วยแม่เหว่ย ม.1 บ้านแม่ลาหลวง
15 ก.ย. 2560
ถึง
15 ก.ย. 2560
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต.แม่ลาหลวง โครงการต่อเติมผนังกั้นน้ำกัดเซาะถนนลำห้วยข้างบ้านนายตอง ม.5 บ้านสันติสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
เลขที่ 88/1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
โทรศัพท์ : 053-685455,053-685056  โทรสาร : 053-685455ต่อ107  
งานป้องกันสาธารณภัย 053-685453
อีเมล์ : admin@maelaluang.go.th


www.maelaluang.go.th